FISIOTERÀPIA

La fisioteràpia és el conjunt de mètodes, actuacions i tècniques que, mitjançant l’ aplicació d’ agents físics, curen, prevenen, recuperen o adapten diverses disfuncions per mantenir un bon estat de salut. Engloba la valoració del pacient, el tractament i l’evolució. Segons l’OMS, la fisioteràpia és l’art i la ciència del tractament físic, sense medicines.

Al llarg de la història, s’han emprat diferents mètodes per pal·liar dolors o malalties que, actualment, són mètodes que empra la fisioteràpia, per exemple, a l’Índia, es troba l’Ayúrveda, un pla integral per mantenir l’equilibri ment-cos amb activitat física entre d’altres; a l’antiga Xina, ja es feia servir l’acupuntura, moviments específics o ventoses; i els grecs i romans exercitaven el cos a tall de salut i empraven mètodes de relaxació com les termes.

És al segle XVIII quan sorgeixen tècniques més desenvolupades, i ja al segle XX quan apareix la professió de la fisioteràpia com una disciplina científica.

La REHABILITACIÓ és el procés d’ assistència mèdica dirigit a desenvolupar les capacitats funcionals i psicològiques per així permetre una independència i una vida activa.

El funcionament i la discapacitat d’ una persona es conceben com una interacció entre els estats de salut i els factors contextuals. És pel que la capacitat és un concepte individual i evolutiu, és canviant i està en mans d’un mateix.

La FISIOTERÀPIA enfocada al moviment juga un paper molt important en l’abordatge de la salut i treballa de forma conjunta amb l’entrenador físic. La coordinació entre ambdós professionals pot abastar la prevenció primària, el manteniment físic i el tractament de lesions i malalties en totes les seves fases.

S’ ha demostrat que un tractament mitjançant sessions d’ exercici físic individualitzat pot ser equivalent a un tractament farmacològic, per la qual cosa, en una gran quantitat de casos resulta ser més beneficiós abordar les patologies o lesions amb l’ exercici, ja que són mitjans més econòmics i que alhora aporten al benestar i salut mental i a la prevenció d’ altres patologies.